Highest Volume Options - November 15th, 2021

Ticker - Exchange - Option Symbol - Today's Volume

 1. SPY | ARCA | SPY15Nov21C468.00 | 228,250
 2. SPY | ARCA | SPY15Nov21P467.00 | 210,791
 3. SPY | ARCA | SPY15Nov21C467.00 | 176,137
 4. SNDL | NASDAQ | SNDL19Nov21C1.00 | 170,464
 5. SPY | ARCA | SPY15Nov21P466.00 | 153,912
 6. SPY | ARCA | SPY15Nov21C469.00 | 146,637
 7. AAPL | NASDAQ | AAPL19Nov21C152.50 | 143,132
 8. MPC | NYSE | MPC19Nov21C62.50 | 137,162
 9. AAPL | NASDAQ | AAPL19Nov21C150.00 | 111,457
 10. SPY | ARCA | SPY15Nov21P468.00 | 109,344
 11. SPY | ARCA | SPY15Nov21C470.00 | 100,374
 12. SPY | ARCA | SPY17Nov21P466.00 | 99,818
 13. SPY | ARCA | SPY17Nov21C468.00 | 98,912
 14. F | NYSE | F19Nov21C20.00 | 84,843
 15. SPY | ARCA | SPY15Nov21P465.00 | 83,305
 16. FB | NASDAQ | FB19Nov21C350.00 | 79,675
 17. AAPL | NASDAQ | AAPL19Nov21C155.00 | 79,620
 18. TSLA | NASDAQ | TSLA19Nov21C1050.00 | 70,207
 19. SPY | ARCA | SPY19Nov21C470.00 | 67,682
 20. TSLA | NASDAQ | TSLA19Nov21C1100.00 | 62,373
 21. QQQ | NASDAQ | QQQ15Nov21P390.00 | 62,201
 22. MPC | NYSE | MPC19Nov21C60.00 | 62,048
 23. SPY | ARCA | SPY17Nov21P467.00 | 61,166
 24. BA | NYSE | BA19Nov21C235.00 | 59,851
 25. TSLA | NASDAQ | TSLA19Nov21C1000.00 | 56,192
 26. SPY | ARCA | SPY17Nov21C470.00 | 55,346
 27. SPXW.IN | S&P | SPXW31Dec21P4000.00 | 53,858
 28. TSLA | NASDAQ | TSLA19Nov21P900.00 | 52,853
 29. QQQ | NASDAQ | QQQ15Nov21P392.00 | 51,991
 30. F | NYSE | F21Jan22P17.00 | 51,945
 31. QQQ | NASDAQ | QQQ15Nov21C396.00 | 51,080
 32. BA | NYSE | BA19Nov21C230.00 | 49,922
 33. QQQ | NASDAQ | QQQ15Nov21P393.00 | 49,420
 34. QQQ | NASDAQ | QQQ15Nov21C395.00 | 49,409
 35. GGPI | NASDAQ | GGPI19Nov21C15.00 | 49,302
 36. SPY | ARCA | SPY17Nov21C467.00 | 47,890
 37. QQQ | NASDAQ | QQQ15Nov21P394.00 | 46,091
 38. FB | NASDAQ | FB19Nov21C355.00 | 45,722
 39. TSLA | NASDAQ | TSLA19Nov21P950.00 | 44,630
 40. SPY | ARCA | SPY15Nov21P464.00 | 43,437
 41. MPC | NYSE | MPC21Jan22C45.00 | 43,402
 42. SPY | ARCA | SPY17Nov21C469.00 | 43,283
 43. BA | NYSE | BA19Nov21C240.00 | 42,619
 44. XLF | ARCA | XLF17Dec21C42.00 | 42,583
 45. CLOV | NASDAQ | CLOV19Nov21C8.00 | 42,264
 46. VIX.IN | S&P | VIX17Nov21P17.00 | 42,120
 47. SPY | ARCA | SPY17Nov21P465.00 | 40,822
 48. FB | NASDAQ | FB19Nov21C360.00 | 40,821
 49. TSLA | NASDAQ | TSLA19Nov21P1000.00 | 39,967
 50. PINS | NYSE | PINS26Nov21C54.00 | 39,839
 51. SNDL | NASDAQ | SNDL26Nov21C1.00 | 37,516
 52. AMC | NYSE | AMC19Nov21C45.00 | 37,384
 53. LCID | NASDAQ | LCID19Nov21C45.00 | 36,063
 54. TLRY | NASDAQ | TLRY19Nov21C14.00 | 36,052
 55. QQQ | NASDAQ | QQQ15Nov21C394.00 | 35,795
 56. AAPL | NASDAQ | AAPL19Nov21P150.00 | 35,532
 57. SPY | ARCA | SPY15Nov21C466.00 | 35,190
 58. BEKE | NYSE | BEKE19Nov21P20.00 | 34,713
 59. SPY | ARCA | SPY19Nov21P460.00 | 34,439
 60. SPY | ARCA | SPY15Nov21C471.00 | 34,390
 61. SPXW.IN | S&P | SPXW15Nov21C4700.00 | 34,289
 62. RBLX | NYSE | RBLX19Nov21C110.00 | 34,086
 63. LCID | NASDAQ | LCID19Nov21C50.00 | 34,078
 64. HYG | ARCA | HYG21Jan22P85.00 | 33,663
 65. SPY | ARCA | SPY19Nov21C468.00 | 33,146
 66. F | NYSE | F17Dec21P17.00 | 32,891
 67. HYG | ARCA | HYG21Jan22P81.00 | 32,650
 68. PINS | NYSE | PINS19Nov21C50.00 | 32,535
 69. SPY | ARCA | SPY19Nov21P455.00 | 32,483
 70. SPY | ARCA | SPY19Nov21P465.00 | 32,107
 71. AMD | NASDAQ | AMD19Nov21C150.00 | 32,083
 72. SOFI | NASDAQ | SOFI19Nov21C25.00 | 31,700
 73. SPY | ARCA | SPY17Nov21C471.00 | 31,335
 74. TSLA | NASDAQ | TSLA19Nov21C1200.00 | 31,247
 75. TLRY | NASDAQ | TLRY19Nov21C15.00 | 31,171
 76. MPC | NYSE | MPC21Jan22C47.50 | 31,000
 77. SNDL | NASDAQ | SNDL21Jan22C1.00 | 30,851
 78. PYPL | NASDAQ | PYPL19Nov21C220.00 | 30,772
 79. SPXW.IN | S&P | SPXW15Nov21P4670.00 | 30,735
 80. GGPI | NASDAQ | GGPI19Nov21C17.50 | 30,543
 81. SPY | ARCA | SPY19Nov21P466.00 | 30,535
 82. SPXW.IN | S&P | SPXW15Nov21P4675.00 | 30,359
 83. F | NYSE | F17Dec21P15.00 | 30,207
 84. VIX.IN | S&P | VIX17Nov21P18.00 | 30,126
 85. QQQ | NASDAQ | QQQ19Nov21P385.00 | 30,113
 86. SPY | ARCA | SPY17Nov21P468.00 | 30,085
 87. SNDL | NASDAQ | SNDL17Dec21C1.00 | 28,987
 88. AMZN | NASDAQ | AMZN19Nov21C3600.00 | 28,645
 89. PLTR | NYSE | PLTR19Nov21C24.00 | 28,126
 90. AMC | NYSE | AMC19Nov21C43.00 | 27,669
 91. SPY | ARCA | SPY19Nov21C469.00 | 27,372
 92. SPXW.IN | S&P | SPXW15Nov21C4695.00 | 27,271
 93. SPXW.IN | S&P | SPXW15Nov21P4660.00 | 27,221
 94. PYPL | NASDAQ | PYPL19Nov21C215.00 | 27,170
 95. NIO | NYSE | NIO19Nov21C42.00 | 26,914
 96. F | NYSE | F19Nov21C19.50 | 26,648
 97. QQQ | NASDAQ | QQQ15Nov21C393.00 | 26,608
 98. BKKT | NYSE | BKKT19Nov21C10.00 | 26,439
 99. BA | NYSE | BA19Nov21C232.50 | 26,272
 100. SNAP | NYSE | SNAP19Nov21C57.00 | 26,218